apríl 11, 2012 mizori

Maria Taytakova je všestranná slovenská sopranistka pôsobiaca na medzinárodnej opernej a koncertnej scéne. Absolvovala štúdium spevu na Konzervatóriu v Bratislave a vokálnu interpretáciu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Ďalej pokračovala na doktorandskom štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici (prof. Mária Tomanová) so zameraním na francúz­sku lyrickú operu. Počas štúdia získala viaceré ocenenia vrátane štipendia od The International Holland Music Sessions a dvojnásobnej ceny dekana Fakulty múzických umení AU v Banskej Bystrici. Popritom sa aktív­ne zúčastňovala na rôznych majstrovských kurzoch, kde spolupracovala s vý­znamnými speváckymi osobnosťami ako Mirella Freni, Raina Kabaivanska, Cristina Deutekom, Eva Marton, Sona Ghazarian, Thomas Hampson, Anto­nio Carangelo, Peter Dvorský a i. Bola laureátkou Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (Česká republika) a finalistkou Medzinárodnej speváckej súťaže M. Schneidera-Trnavského v Trnave (Slovensko). Na profesionálnej hudobnej scéne sa predstavila už počas štúdia v rámci účinkovania v Komornej opere v Bratislave, Opere Slovenského národného divadla a na festivale Nová slovenská hudba. Súčasne realizovala dve CD nahrávky sakrálnych piesní Cantiones Sacrae v edícii Musica Antiqua Slovaca.

Na opernom javisku debutovala v roku 2009 v hlavnej úlohe Lucie (G. Donizetti: Lucia di Lammermoor) v Štátnom divadle v Košiciach (Slovensko). Nasledovali úlohy Musetty (G. Puccini: La Bohème) a Gildy (G. Verdi: Rigoletto) v Taliansku a Rakúsku. Na jej stvárnení Gildy – na rakúskom festivale Klassik Festival Schloss Kirchstetten – kritika ocenila „perfektne zvládnuté koloratúry spolu s dramatickými kulmináciami“ (Der NeueMerker, 3. 8. 2013) a vyzdvihla jej interpretáciu postavy akomimoriadne prepracovanú, hlboko precítenú a bytostne dramatickú“ (Café Momus, 28. 9. 2013). Po úspešnom debute jej ponúkli úlohu Adiny (G. Donizetti: L’Elisir d’amore) na rovnakom festivale v Rakúsku. Jej Adina zaujala „vynikajúcim hereckým stvárnením“ (Café Momus 20. 8. 2015) anádherným pohyblivým sopránom so zvučnou strednou polohou, krásnym legátom a perlivými koloratúrami“ (Hintermayer Music, 2. 8. 2015). Následne opäť vystúpila na doskách Štátneho divadla v Košiciach (Slovensko) v úlohách Najade (R. Strauss: Ariadne auf Naxos) a Oberta (G. F. Händel: Alcina). Na premiére kritika ocenila jej „bezchybné ozdoby“ (Operaplus.cz, 28. 2. 2016) a pri hosťovaní v Stavovskom divadle v Prahe (Česká republika) zas jej „okrúhly a farebný hlas“ (Operaplus.cz, 11. 10. 2017).

V Rakúsku bola ďalej obsadená do úlohy Pirama (J. A. Hasse: Piramo e Tisbe) v TEATRO BAROCCO v Stift Altenburg (Rakúsko) a v rovnakej úlohe vystúpila aj v Schlosstheater Laxenburg bei Wien (Rakúsko). V postave Pirama „zažiarila všestranným výrazom svojho sopránu“ (Der Neue Merker, 9. 7. 2016). Kritika ocenila aj jej „elegantne vedený hlas“ so „striebristým zvukom“ (Kurier, 27. 6. 2016). Produkcia Piramo e Tisbe bola nominovaná na rakúsku Musiktheater Preis 2017. V nasledujúcom období naštudovala úlohu Violetty (G. Verdi: La Traviata) v rámci série operných gala na Mythos Opera Festival (Taliansko), úlohu Paminy (W. A. Mozart: Zauberflöte) a Zerliny (W.A. Mozart: Don Giovanni) v opernom štúdiu v Banskej Bystrici (Slovensko) a úlohu Rosetty (J. A. Benda: Il Buon marito) v TEATRO BAROCCO v Baden bei Wien (Rakúsko). V opere Il Buon marito „vykresala skvelú figúru ako dominantne vtipná Rosetta“ (Wiener Zeitung, 16. 7. 2019) a “nadchla hlasom i hereckými schopnosťami vďaka svojej výraznej komediálnej hre“ (Online Merker, 15. 7. 2019). Kritika súčasne vyzdvihla aj jej “expresívny a s mnohými nuansami úžasne frázujúci soprán” (Opera Online, 17. 7. 2019).

Okrem divadelných produkcií Ma­ria Taytakova pravidelne vystupuje na medzinárodných koncertných pódiách. Predstavila sa na koncertoch na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Nemec­ku, Holandsku, Poľsku, Švédsku, Ta­liansku, Španielsku, Chorvátsku a Ja­ponsku. Spolupracovala so Slovenskou filharmóniou, Kolégiom českých filharmonikov, Capellou Istropolitanou, Štátnym komorným orchestrom Žilina, súborom Chorus Angelorum Ensemble, Filharmóniou Veneto, a i. Kritika na Grosse Operngala v Rakúsku o jej koncertnom výkone napísala: „Sopranistka má hlas krásny ako sen s mnohými farbami, koloratúrnymi schopnosťami, spinto kvalitami” (Hintermayer Music, 28.9.2015). Vystúpenie na koncerte v Jazovii v Poľsku získalo rovnako priaznivé ohlasy:Maria Taytakova, geniálna umelkyňa. Niečo krásne, nevídané, nevšedné. …skladby zneli ako vo sne, tak ľahko, tak plynulo” (Centrum Kultury Jazovia, 6.12.2021).

V roku 2022 sa predstavila v Slovenskej filharmónii, kde interpretovala oceňovaný piesňový cyklus Albana Berga Sieben frühe Lieder v sprievode Symfonického orchestra Slovenskej filharmónie. S rovnakým dielom sa stala finalistkou Manhattan International Music Competition v kategórii „Professional“. S piesňovým repertoárom vystúpila aj na 57. ročníku Bratislavských hudobných slávností (BHS 2022) v rámci komorného koncertu z piesňovej tvorby slovenských skladateľov. Kritika vyzdvihla jej interpretáciu, v ktorej „zaznievala jednak technická istota v pohyblivých úsekoch a veľkom tónovom rozsahu cyklu, no rovnako výrazová hĺbka a práca s dynamikou, odhaľujúca úzku a hĺbavú symbiózu slova a hudby… Sólový hlas znel v timbri s pôsobivým leskom nielen vo výškach, upútal citlivým modelovaním fráz a narábaním s dynamickými nuansami.“ (OperaSlovakia, 26. 9. 2022).

Maria Taytakova je nadšenou inter­pretkou komornej hudby a s obľubou prezentuje vokálne diela v spolupráci s rôznymi hudobnými nástrojmi ale­bo súbormi. Spolupracovala s Trio Salterio Nobile a Pressburg Saxophone Quartet. Rovnako rada objavuje zabudnuté alebo málo hrané diela, či skladby súčasných autorov. Vo svojom repertoári má veľké množstvo piesní (Fauré, Duparc, Debussy, Strauss, Berg, Schönberg, Poulenc, Milhaud, Messiaen a i.) a zvláštnu pozornosť venuje prezentácii vokálnej tvorby slovenských skladateľov (Bella, Schneider-Trnavský, Moyzes, Suchoň, Jurovský, Holoubek, Kardoš, Zimmer, Zeljenka, Hrušovský, Martinček a i.).

V roku 2021 jej vyšlo profilové CD – Impressions / Songs – v spolupráci s renomovaným slovenským klaviristom Ladislavom Fanzowitzom. Nahrávka prezentuje slovenskú piesňovú tvorbu v širšom kontexte európskej komornej vokálnej hud­by a obsahuje skladby z konca 19. storo­čia až po prvú polovicu 20. storočia. CD Impressions získalo pozitívne ohlasy u odbornej kritiky: „Lyrický soprán Marie Taytakovej znie v polohách vyrovnane, má príjemnú oblú farbu a vďaka výbornej práci s dychovou technikou plynulo frázuje… Piesne () majú rozmanitú atmosféru, každá z nich má svoju poetiku, ktorú Taytakova v úzkom tvorivom partnerstve s Fanzowitzom poňala so silnou emóciou, zmyslom pre komorné muzicírovanie, plastickú obsahovú reflexiu lyrických i dramatickejších vlnení… (Hudobný život, 9/2022). Ďalší ohlas vyzdvihol „…prácu s tónmi, hudobne bezchybné zaobchádzanie s vysokými polohami, precíznosť spevu v koloratúrach a zvukovo akceptabilné zvyšovanie dramatického vypätia niektorých piesní.“ (OperaSlovakia, 30. 7. 2022).

V súčasnosti Maria Taytakova pripravuje experimentálny multimediálny projekt s dielom Harawi: Chant d’amour et de mort (1945) od Oliviera Messiaena v spolupráci so Štúdiom 12 Divadelného ústavu v Bratislave.