apríl 11, 2012 mizori

Maria Taytakova je všestranná slovenská sopranistka pôsobiaca na medzinárodnej opernej a koncertnej scéne. Absolvovala štúdium spevu na Konzervatóriu v Bratislave (prof. Jarmila Smyčková / Zuzana Stan­kociová) a vokálnu interpretáciu na Akadémii umení v Banskej Bystrici (prof. Eva Blahová). Počas štúdia získala viaceré ocenenia vrátane štipendia od The International Holland Music Sessions a dvojnásobnej ceny dekana Fakulty múzických umení AU v Banskej Bystrici. Popritom sa aktív­ne zúčastňovala na rôznych majstrov­ských kurzoch, kde spolupracovala s vý­znamnými speváckymi osobnosťami ako Mirella Freni, Raina Kabaivanska, Cristina Deutekom, Eva Marton, Sona Ghazarian, Thomas Hampson, Anto­nio Carangelo, Peter Dvorský a i. Bola laureátkou Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (Česká republika) a finalistkou Medzinárodnej speváckej súťaže M. Schneidera-Trnavského v Trnave (Slovensko). V súčasnosti je poslucháčkou doktorandského štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici (prof. Mária Tomanová) so zameraním na francúz­sku lyrickú operu.

V roku 2009 debutovala na opernom javisku v hlavnej úlohe Lucie (G. Donizetti: Lucia di Lammermoor) v Štátnom divadle v Košiciach (Slovensko). Nasledovali úlohy Musetty (G. Puccini: La Bohème) a Gildy (G. Verdi: Rigoletto) v Taliansku a Rakúsku. Na jej stvárnení Gildy – na rakúskom festivale Klassik Festival Schloss Kirchstetten – kritika ocenila „perfektne zvládnuté koloratúry spolu s dramatickými kulmináciami“ (Der Neue Merker, 3. 8. 2013) a vyzdvihla jej interpretáciu postavy ako „mimoriadne prepracovanú, hlboko precítenú a bytostne dramatickú“ (Café Momus, 28. 9. 2013). Po úspešnom debute jej ponúkli úlohu Adiny (G. Donizetti: L’Elisir d’amore) na rovnakom festivale v Rakúsku. Jej Adina zaujala „vynikajúcim hereckým stvárnením“ (Café Momus 20. 8. 2015) a „nádherným pohyblivým sopránom so zvučnou strednou polohou, krásnym legátom a perlivými koloratúrami“ (Hintermayer Music, 2. 8. 2015). Následne opäť vystúpila na doskách Štátneho divadla v Košiciach (Slovensko) v úlohách Najade (R. Strauss: Ariadne auf Naxos) a Oberta (G. F. Händel: Alcina). Na premiére kritika ocenila jej „bezchybné ozdoby“ (Operaplus.cz, 28. 2. 2016) a pri hosťovaní v Stavovskom divadle v Prahe (Česká republika) zas jej „okrúhly a farebný hlas“ (Operaplus.cz, 11. 10. 2017).

V Rakúsku bola ďalej obsadená do úlohy Pirama (J. A. Hasse: Piramo e Tisbe) v TEATRO BAROCCO v Stift Altenburg (Rakúsko) a v rovnakej úlohe vystúpila aj v Schlosstheater Laxenburg bei Wien (Rakúsko). V postave Pirama „zažiarila všestranným výrazom svojho sopránu“ (Der Neue Merker, 9. 7. 2016). Kritika ocenila aj jej „elegantne vedený hlas“ so „striebristým zvukom“ (Kurier, 27. 6. 2016). Produkcia Piramo e Tisbe bola nominovaná na rakúsku Musiktheater Preis 2017. V nasledujúcom období naštudovala úlohu Violetty (G. Verdi: La Traviata) v rámci série operných gala na Mythos Opera Festival (Taliansko), úlohu Paminy (W. A. Mozart: Zauberflöte) a Zerliny (W.A. Mozart: Don Giovanni) v opernom štúdiu v Banskej Bystrici (Slovensko) a úlohu Rosetty (J. A. Benda: Il Buon marito) v TEATRO BAROCCO v Baden bei Wien (Rakúsko). V opere Il Buon marito „vykresala skvelú figúru ako dominantne vtipná Rosetta“ (Wiener Zeitung, 16. 7. 2019) a “nadchla hlasom i hereckými schopnosťami vďaka svojej výraznej komediálnej hre“ (Online Merker, 15. 7. 2019). Kritika súčasne vyzdvihla aj jejexpresívny a s mnohými nuansami úžasne frázujúci soprán” (Opera Online, 17. 7. 2019).

Okrem divadelných produkcií Ma­ria Taytakova pravidelne vystupuje na medzinárodných koncertných pódiách. Predstavila sa na koncertoch na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Nemec­ku, Holandsku, Poľsku, Švédsku, Ta­liansku, Španielsku, Chorvátsku a Ja­ponsku. Medzi významné podujatia patrili Gran Galà Verdiano na letnom festivale v Empoli (Taliansko), Opern­gala: Veni-Vidi-Verdi v Seitenstetten (Rakúsko), Grosse Operngala: Glanz­stücke der Oper a Gala na Klassik Fes­tival Schloss Kirchstetten (Rakúsko), Trnavská hudobná jar (Sloven­sko), Verdi-Gala v Mníchove a Stut­tgarte (Nemecko), gala „Le donne di Donizetti“ a „Belcantissimo“ na Klas­sik Festival Schloss Kirchstetten (Ra­kúsko), Mythos Opera Festival (Talian­sko), koncertné turné s Filharmóniou Veneto (Taliansko) a koncertné turné s Kolégiom českých filharmonikov (Japonsko), počas ktorého vystúpila v trinástich japonských mestách. Kritika na Grosse Operngala v Rakúsku o jej koncertnom výkone napísala: „Sopranistka má hlas krásny ako sen s mnohými farbami, koloratúrnymi schopnosťami, spinto kvalitami” (Hintermayer Music, 28.9.2015). Nedávne vystúpenie na koncerte v Jazovii v Poľsku získalo rovnako priaznivé ohlasy: Maria Taytakova, geniálna umelkyňa. Niečo krásne, nevídané, nevšedné. …skladby zneli ako vo sne, tak ľahko, tak plynulo” (Centrum Kultury Jazovia, 6.12.2021).

Maria Taytakova je nadšenou inter­pretkou komornej hudby a s obľubou prezentuje vokálne diela v spolupráci s rôznymi hudobnými nástrojmi ale­bo súbormi. Rovnako rada objavuje zabudnuté alebo málo hrané diela, či skladby súčasných autorov. V rámci komornej hudby sa špecializuje na interpretáciu piesní z konca 19. storočia až po súčasnú hudbu zo slovenskej, francúzskej a nemeckej provenien­cie (Fauré, Duparc, Debussy, Strauss, Berg, Schönberg, Poulenc, Milhaud, Messiaen). Zvlášť sa venuje prezentácii vokálnej tvorby slovenských skladateľov (Bella, Schneider-Trnavský, Moyzes, Suchoň, Jurovský, Holoubek, Kardoš, Zimmer, Zeljenka, Hrušovský, Martinček a i.).

V roku 2021 jej vyšlo profilové CD – IMPRESSIONS / Songs – v spolupráci s renomovaným slovenským klaviristom Ladislavom Fanzowitzom. Nahrávka prezentuje slovenskú piesňovú tvorbu v širšom kontexte európskej komornej vokálnej hud­by a obsahuje skladby z konca 19. storo­čia až po prvú polovicu 20. storočia. Dramaturgia zahŕňa tri piesňové cykly predstaviteľov slovenskej hudobnej moderny – Ladislava Holoubka, Dezidera a Jána Zimmera – v konfrontácii s vokál­nymi dielami Gabriela Faurého, Hen­riho Duparca, Clauda Debussyho, Albana Berga a Oliviera Messiaena.