november 30, 2012 mizori
PRESS 51 – BHS – Unger apríl 26, 2023 Maria Taytakova

OperaSlovakia | 26. 9. 2022 | Pavel Unger

Slovenské piesne na BHS boli výborným nápadom dramaturgie

 

„Jedinou sólistkou večera, ktorá noty nepotrebovala, bola sopranistka Mária Taytaková. Fakt, že oba prednesené cykly tvoria...

OperaSlovakia | 26. 9. 2022 | Pavel Unger

Slovenské piesne na BHS boli výborným nápadom dramaturgie

 

„Jedinou sólistkou večera, ktorá noty nepotrebovala, bola sopranistka Mária Taytaková. Fakt, že oba prednesené cykly tvoria súčasť jej nového piesňového CD Impressions, nič na tejto veci nemení. Vybrala si tri piesne pre soprán a klavír, op. 3 na básne Rudolfa Dilonga Jar v údolí od Jána Zimmera… Mária Taytaková v umeleckom súzvuku s klaviristom Ladislavom Fančovičom vniesli do piesní priliehavo diferencovanú atmosféru. Sólový hlas znel v timbri s pôsobivým leskom nielen vo výškach, upútal citlivým modelovaním fráz a narábaním s dynamickými nuansami.“

„V druhej polovici sa Mária Taytaková s Ladislavom Fančovičom vrátili na pódium v cykle piesní pre koloratúrny soprán a klavír op.19 Mladosť na texty Laca Novomeského, dielom taktiež pochádzajúcim z ranej tvorivej periódy skladateľa a dirigenta Ladislava Holoubka… V Taytakovej interpretácii, podmaľúvanej Fančovičovým citlivým klavírom, zaznievala jednak technická istota v pohyblivých úsekoch a veľkom tónovom rozsahu cyklu, no rovnako výrazová hĺbka a práca s dynamikou, odhaľujúca úzku a hĺbavú symbiózu slova a hudby.“

https://operaslovakia.sk/slovenske-piesne-na-bhs-boli-vybornym-napadom-dramaturgie/

Read more
PRESS 50 – Loffler muzeum – Piesne apríl 26, 2023 Maria Taytakova

OperaSlovakia | 16. 11. 2022Dita Marenčinová

Piesňový recitál Márie Tajtákovej s klavírnym sprievodom Ladislava Fančoviča

 

„M. Tajtáková narába so svojím hlasom s jasným vedomím posolstva piesní tak v hudbe ako aj v...

OperaSlovakia | 16. 11. 2022Dita Marenčinová

Piesňový recitál Márie Tajtákovej s klavírnym sprievodom Ladislava Fančoviča

 

„M. Tajtáková narába so svojím hlasom s jasným vedomím posolstva piesní tak v hudbe ako aj v texte. Svoj prejav na koncerte prispôsobovala vždy nálade, vyžarujúcej z ich hudobného charakteru. Jej citlivá reakcia na obe zložky bola všadeprítomná ako aj intimita a krehkosť v komorne ladenom výraze. V súčasnosti určite patrí k elite slovenských komorných spevákov.“

https://operaslovakia.sk/piesnovy-recital-marie-tajtakovej-s-klavirnym-sprievodom-ladislava-fancovica/

Read more
PRESS 49 – CD – Unger apríl 26, 2023 Maria Taytakova

Hudobný život | 9/2022 | Pavel Unger

CD Impressions, M. Taytakova, L. Fanzowitz, Hevhetia 2021

 

„Lyrický soprán Marie Taytakovej znie v polohách vyrovnane, má príjemnú oblú farbu a vďaka výbornej práci s dychovou technikou...

Hudobný život | 9/2022 | Pavel Unger

CD Impressions, M. Taytakova, L. Fanzowitz, Hevhetia 2021

 

„Lyrický soprán Marie Taytakovej znie v polohách vyrovnane, má príjemnú oblú farbu a vďaka výbornej práci s dychovou technikou plynulo frázuje… Piesne () majú rozmanitú atmosféru, každá z nich má svoju poetiku, ktorú Taytakova v úzkom tvorivom partnerstve s Fanzowitzom poňala so silnou emóciou, zmyslom pre komorné muzicírovanie, plastickú obsahovú reflexiu lyrických i dramatickejších vlnení… Sopranistka je čistá v intonácii, hlas má v centrálnom registri vrúcny timbre a obzvlášť pôsobivé sú piana vo výške… Odbočka do nemeckojazyčného repertoáru () poukazuje na schopnosť prepojiť parlandový štýl s legatom a popri silnom osobnostnom vklade speváčky a klaviristu sú opäť najpôsobivejšie pianové výšky… V slovenskom bloku Taytakova potvrdzuje svoj zmysel pre výrazovú drobnokresbu, precíznu intonáciu aj v ťažkých pasážach a výbornú artikuláciu – či už ide o vystihnutie melanchólie, zvukomalebnosti, alebo isté rapsodické prvky…“

 

Read more
PRESS 48 – CD – Marenčinová apríl 26, 2023 Maria Taytakova

OperaSlovakia | 30. 7. 2022Dita Marenčinová

Album Impressions Songs predstavuje slovenskú piesňovú tvorbu v kontexte európskej hudby

 

“M. Taytakova pozitívne reagovala na odvážnu výzvu spievať sólové piesne. Pre seba aj...

OperaSlovakia | 30. 7. 2022Dita Marenčinová

Album Impressions Songs predstavuje slovenskú piesňovú tvorbu v kontexte európskej hudby

 

“M. Taytakova pozitívne reagovala na odvážnu výzvu spievať sólové piesne. Pre seba aj poslucháčov otvorila a objavila ich komornú a intímnu atmosféru. Túto nezvyčajne krásnu atmosféru šíri aj jej interpretácia všetkých piesní z CD nosiča. Krehký svet lyriky francúzskych skladateľov a básnikov vníma M. Taytakova mimoriadne spevácky citlivo a s rešpektom. Výsledkom je hlasová sviežosť v každej piesni i prirodzenosť prejavu pri pohybe melodických liniek. Piesne Faurého a Duparca pôsobia v jej podaní ako ľahký vánok hudobného jemnocitu.“

„Nielen vo francúzskych, ale aj slovenských piesňach zaujme práca s tónmi, hudobne bezchybné zaobchádzanie s vysokými polohami, precíznosť spevu v koloratúrach a zvukovo akceptabilné zvyšovanie dramatického vypätia niektorých piesní (Debussy, ale aj Duparc, nehovoriac o Bergovi a na viacerých miestach piesní slovenských autorov). Na CD zaujal farebne vyrovnaný hlasový fond M. Taytakovej, znelý v každej polohe a okrúhla tvorba tónu. Piesne slovenských skladateľov, dokonca v textúre o niečo náročnejšie ako francúzske pre skvelú sólistku neznamenali interpretačný problém.“

https://operaslovakia.sk/album-impressions-songs-predstavuje-slovensku-piesnovu-tvorbu-v-kontexte-europskej-hudby/

Read more
PRESS 47 -2021-Jazovia Gliwice marec 7, 2022 Maria Taytakova

Centrum Kultury Jazovia | 6.12.2021 | Kamil Rubik Pawel Januszewski

Maria Taytakova & Ladislav Fanzowitz – anjelské čaro!

 

„Tento koncert definoval hudbu, ktorá je neuveriteľne ušľachtilá, s hodnotami, ktoré sú vyhradené len...

Centrum Kultury Jazovia | 6.12.2021 | Kamil Rubik Pawel Januszewski

Maria Taytakova & Ladislav Fanzowitz – anjelské čaro!

 

„Tento koncert definoval hudbu, ktorá je neuveriteľne ušľachtilá, s hodnotami, ktoré sú vyhradené len pre niekoľko žánrov. V mestských zákutiach nie je veľa miest pre takéto tóny veľa. Nemôžete ich počuť na trhoch, v supermarketoch alebo na pouličnom koncerte. Takáto hudba potrebuje atmosféru, priestor a možnosť ísť do jej nálady, jej aury na 100%. Bolo to dnes! Sopranistka, ktorá má za svoju hudobnú kariéru bohaté umelecké skúsenosti na rôznych operných scénach sveta. Maria Taytakova, geniálna umelkyňa. Niečo krásne, nevídané, nevšedné. Skladby Clauda Debussyho, ​​Mathiasa Ruegga, Henriho Duparca, Jana Zimmera a mnohých ďalších zneli ako vo sne, tak ľahko, tak plynulo. Korepetítorom bol Ladislav Fanzowitz, klavirista, saxofonista, s hudbou spútanou duševným spojením, ktoré sa nedá narušiť. Nemožno opomenúť ani vizuálnu dôstojnosť umelcov, čo vidno na fotografiách Michała Buksu. Ak sa mikulášsky večer nekoná každý deň, čo povieme na mikulášsky večer v tomto štýle? Jedinečné!“

https://www.facebook.com/561459797222949/posts/4435773403124883/?sfnsn=mo

 

 

 

Read more
PRESS 46 -2021-Cífer 2 marec 7, 2022 Maria Taytakova

AFA – Ad fontes artis | 10/2021 | Soňa Benková

Hudobná jeseň v Cíferi

 

„Mária Tajtáková tu ukázala svoje spevácke umenie v celom rozsahu. Predviedla koloratúry so vznešenou ľahkosťou a presnosťou, ako i pozoruhodnú zvučnosť...

AFA – Ad fontes artis | 10/2021 | Soňa Benková

Hudobná jeseň v Cíferi

 

„Mária Tajtáková tu ukázala svoje spevácke umenie v celom rozsahu. Predviedla koloratúry so vznešenou ľahkosťou a presnosťou, ako i pozoruhodnú zvučnosť strednej i spodnej polohy jej sopránu… Mária Tajtáková viedla svoj part sústredene, so širokou dynamickou škálou. Sálou zvonivo zneli jej pianá, pianissimá i forte. Predviedla pozoruhodnú farebnosť, flexibilitu tónu, lyrickosť ako i dramatický náboj… Celkový dojem z koncertu by sme mohli zhrnúť do pár slov: profesionalita, technická, hudobná a interpretačná vyspelosť, krása zvuku a dokonalá súhra“.

https://fmu.aku.sk/images/publikacie/AFA_102021_ISSN_2453-9694.pdf

Read more
PRESS 45 -2021-Cífer 1 marec 7, 2022 Maria Taytakova

Tnavský Hlas | 26.10.2021 | Marián Pavlík

Jesenný cyklus koncertov v Cíferi podčiarkol vynikajúci výkon mladých umelcov

 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/31671-jesenny-cyklus-koncertov-vciferipodciarkol-vynikajuci-vykon-mladych-umelcov

Tnavský Hlas | 26.10.2021 | Marián Pavlík

Jesenný cyklus koncertov v Cíferi podčiarkol vynikajúci výkon mladých umelcov

 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/31671-jesenny-cyklus-koncertov-vciferipodciarkol-vynikajuci-vykon-mladych-umelcov

PRESS 44 – Il buon marito – Opera online marec 7, 2022 Maria Taytakova

Opera Online |17. 7. 2019 | Dr. Helmut Christian Mayer

Baden: Benda „il buon marito“ und Haydn „Arianna a Naxos“: Historischer Zauber barocker Raritäten

Das Universum der Oper

 

„A spevné hlasy nenechávajú žiadne túžby neuspokojené:...

Opera Online |17. 7. 2019 | Dr. Helmut Christian Mayer

Baden: Benda „il buon marito“ und Haydn „Arianna a Naxos“: Historischer Zauber barocker Raritäten

Das Universum der Oper

 

„A spevné hlasy nenechávajú žiadne túžby neuspokojené: Výrazne, s mnohými nuansami a úžasne frázujúco znie soprán slovenskej speváčky Marie Taytakovej ako Rosetty.“

https://www.opera-online.com/de/columns/hmayer/baden-benda-il-buon-marito-und-haydn-arianna-a-naxos-historischer-zauber-barocker-

Read more
NÖN, Theatersommer-Kritik, 2019 (ENG) Press 40 – Il buon marito – NON 2019 august 15, 2019 Maria Taytakova

NÖN. at | 16. 7. 2019 | Michaela Fleck

Baden: Ariadne & Der gute Ehemann

Theatersommer-Kritik

 

„Veľkolepá opera v malom formáte – historická, exotická, dramatická, ironická. Bravo! … A opäť sa objavila rarita: Il Buon Marito...

NÖN. at | 16. 7. 2019 | Michaela Fleck

Baden: Ariadne & Der gute Ehemann

Theatersommer-Kritik

 

„Veľkolepá opera v malom formáte – historická, exotická, dramatická, ironická. Bravo! … A opäť sa objavila rarita: Il Buon Marito od Georga Antonína Bendu. Historické rukávy, brokátové plášte, lýtkové nohavice a vrstvené sukne Marit Burgerovej sú preto skutočnou emancipáciou. A okrem toho je to naozaj vtipné (úžasne prísna: Maria Taytakova, úžasne protirečivý: Pablo Cameselle).“


https://m.noen.at/theatersommer/theatersommer-kritik-baden-ariadne-der-gute-ehemann-baden-kritik-theatersommer-154856648?fbclid=IwAR24If6UUt73oUqYl_rgCtagxAtn936VcaC-D3b7Rf4CCDwmEmDdn69vNCc

Read more
On-line Merker, Opernkritik 2019 (ENG) PRESS 42 – Il buon marito – Online Merker august 16, 2019 Maria Taytakova

Online Merker – Die internationale Kulturplattform | 15. 7. 2019 | Udo Pacolt

BADEN/ Casino/ Teatro Barocco: DER GUTE EHEMANN von Georg Anton Benda/ ARIADNE AUF NAXOS von Joseph Haydn. Premiere

 

„V úlohe Rosetty nadchla slovenská...

Online Merker – Die internationale Kulturplattform | 15. 7. 2019 | Udo Pacolt

BADEN/ Casino/ Teatro Barocco: DER GUTE EHEMANN von Georg Anton Benda/ ARIADNE AUF NAXOS von Joseph Haydn. Premiere

 

„V úlohe Rosetty nadchla slovenská sopranistka Mária Taytakova hlasom i hereckými schopnosťami vďaka svojej výraznej komediálnej hre.“

https://onlinemerker.com/baden-casino-teatro-barocco-der-gute-ehemann-von-georg-anton-benda-ariadne-auf-naxos-von-joseph-haydn-premiere/?fbclid=IwAR2T_uHjvdypSQo6eOGdSJ0mYWschPfabFhjPyLd1Kb625D1Vjm1wHbbQ6A

Read more
Wiener Zeitung, Opernkritik 2019 (ENG) PRESS 43 – Il buon marito – Wiener Zeitung 2019 august 16, 2019 Maria Taytakova

Wiener Zeitung | 15. 7. 2019 | Daniel Wagner

Teatro Barocco: Putzige Musikperlen

Opernkritik

„Maria Taytakova vykresala skvelú figúru ako dominantne vtipná Rosetta.“

Wiener Zeitung | 15. 7. 2019 | Daniel Wagner

Teatro Barocco: Putzige Musikperlen

Opernkritik

„Maria Taytakova vykresala skvelú figúru ako dominantne vtipná Rosetta.“

http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/buehne/2018623-Teatro-Barocco-Putzige-Musikperlen.html

Read more
Salzburger Nachrichten, Opernkritik 2019 (ENG) Press 41 – Il buon marito – Salzburger Nachrichten 2019 august 16, 2019 Maria Taytakova

Salzburger Nachrichten | 16. 7. 2019

Oper gelingt bei Kerzenschein

Maria Taytakova je sebavedomá Rosetta, … diferencovaná vo výraze, so štipkou upokojujúcej irónie.“

Salzburger Nachrichten | 16. 7. 2019

Oper gelingt bei Kerzenschein

Maria Taytakova je sebavedomá Rosetta, … diferencovaná vo výraze, so štipkou upokojujúcej irónie.“

https://www.sn.at/kultur/musik/oper-gelingt-bei-kerzenschein-73474699?fbclid=IwAR1-eQYwBnCsSFVJhVbM5ZEnFkUp9skA9SObYYnRi_bIxjz86pu1VGT_9VM

Read more
Press 39 – Alcina – Praha 2017 január 9, 2018 Maria Taytakova

Operaplus.cz | 11. 10. 2017 | Olga Jnáčková

Košická Alcina na Festivalu Opera 2017

 

„Zejména ke konci inscenace na sebe upozornil barevný a kulatý hlas Marie Taytakovy v roli Oberta“.

Operaplus.cz | 11. 10. 2017 | Olga Jnáčková

Košická Alcina na Festivalu Opera 2017

 

„Zejména ke konci inscenace na sebe upozornil barevný a kulatý hlas Marie Taytakovy v roli Oberta“.

https://operaplus.cz/kosicka-alcina-festivalu-opera-2017/

Read more
Press 36 – Zázračné momenty na javisku jún 28, 2017 Maria Taytakova

Kukninato.sk | 07. 03. 2017

INTERVIEW – Maria Taytakova: Zázračné momenty na javisku

Mária Tajtáková (vystupuje ako Maria Taytakova) patrí medzi operné hviezdy, ktoré šíria dobré meno Slovenska v zahraničí. Je známa po...

Kukninato.sk | 07. 03. 2017

INTERVIEW – Maria Taytakova: Zázračné momenty na javisku

Mária Tajtáková (vystupuje ako Maria Taytakova) patrí medzi operné hviezdy, ktoré šíria dobré meno Slovenska v zahraničí. Je známa po celom svete. Debutovala v úlohe Lucie di Lammermoor v rovnomennej Donizettiho opere v Štátnom divadle v Košiciach v roku 2009. Odtiaľ ju jej lyricko-koloratúrny soprán zaviedol do Talianska, Nemecka, Rakúska i Japonska. V Taliansku očarila v úlohe Musetty (G. Puccini: La Bohème), v Rakúsku zaujala ako Gilda (G. Verdi: Rigoletto), Adina (G. Donizetti: Elisir d’amore) a Piramo (J. A Hasse: Piramo e Tisbe), v Nemecku, Rakúsku a Japonsku si podmanila koncertné pódia, no nevyhýba sa ani účinkovaniu na Slovensku, kde stvárnila ďalšie úlohy ako Najade (R. Strauss: Aridane auf Naxos) a Oberto (G.F. Händel: Alcina). Kritika o nej píše v superlatívoch a okrem krásneho hlasu a elegantného speváckeho prejavu vyzdvihuje aj jej hereckú expresívnosť.“

https://www.kukninato.sk/rozhovor/maria-taytakova-zazracne-momenty-na-javisku/

Read more
Press 37 – Čo ma na opere baví jún 28, 2017 Maria Taytakova

WomanMan.sk | 02. 03. 2017

INTERVIEW – Mária Tajtáková: Čo ma na opere najviac baví

„Operná hviezda Mária TAJTÁKOVÁ je známa po celom svete. Debutovala v Štátnom divadle v Košiciach, odkiaľ pochádza. Hoci sa o tom...

WomanMan.sk | 02. 03. 2017

INTERVIEW – Mária Tajtáková: Čo ma na opere najviac baví

„Operná hviezda Mária TAJTÁKOVÁ je známa po celom svete. Debutovala v Štátnom divadle v Košiciach, odkiaľ pochádza. Hoci sa o tom u nás málo vie, odvtedy jej tlieskalo publikum napríklad v Rakúsku, Taliansku, Nemecku i v Japonsku.“

http://www.womanman.sk/maria-tajtakova-co-ma-na-opere-bavi-najviac/

Read more
Press 38 august 18, 2017 Maria Taytakova

Opern-blog | Le Donne di Kirchstetten… Vol. 2 | 12. 12. 2016

MARIA TAYTAKOVA  …Esprit de Charme, Stil und Glamour!

LE DONNE DI KIRCHSTETTEN… Vol. 2

„im heutigen Kapitel unseres aktuellen, vierteiligen KlassikFestival Schloss...

Opern-blog | Le Donne di Kirchstetten… Vol. 2 | 12. 12. 2016

MARIA TAYTAKOVA  …Esprit de Charme, Stil und Glamour!

LE DONNE DI KIRCHSTETTEN… Vol. 2

„im heutigen Kapitel unseres aktuellen, vierteiligen KlassikFestival Schloss Kirchstetten-Blogs möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf die großartige slowakische Opern- und Konzertsängerin Maria Taytakova lenken…“

https://schlosskirchstetten.wordpress.com/2016/12/12/le-donne-di-kirchstetten-vol-2/

Read more
Press 35 – ORF – Piramo e Tisbe november 13, 2016 Maria Taytakova

ORF NÖ | Theaterfest Niederösterreich | 30. 06. 2016

TEATRO BAROCCO – Piramo e Tisbe – Stift Altenburg 2016

Maria Taytakova as Piramo in Bernd Bienert’s production  of  Piramo e Tisbe by Johann Adolf Hasse TEATRO BAROCCO, Stift Altenburg...

ORF NÖ | Theaterfest Niederösterreich | 30. 06. 2016

TEATRO BAROCCO – Piramo e Tisbe – Stift Altenburg 2016

Maria Taytakova as Piramo in Bernd Bienert’s production  of  Piramo e Tisbe by Johann Adolf Hasse TEATRO BAROCCO, Stift Altenburg 2016

Premiere (25.06.2016)

CAST: Maria Taytakova (Piramo), Megan Kahts (Tisbe), Peter Widholz (Tisbe’s father), Gabriel Wanka (Lion), Emanuel Schmelzer-Ziringer (Conductor and cembalo), Bernd R. Bienert (Intendant and stage director).

Read more
Press 34 – Piramo e Tisbe – Kronen Zeitung november 13, 2016 Maria Taytakova

Kronen Zeitung | 27. 06. 2016 | Karlheinz Roschitz

Der Zauber barocker Tragödie 

„Obe sopranistky, Juhoafričanka Megan Kahts ako Tisbe a Slovenka Maria Taytakova ako Piramo, bravúrne dominujú scéne: ich často veľmi dlhé...

Kronen Zeitung | 27. 06. 2016 | Karlheinz Roschitz

Der Zauber barocker Tragödie 

„Obe sopranistky, Juhoafričanka Megan Kahts ako Tisbe a Slovenka Maria Taytakova ako Piramo, bravúrne dominujú scéne: ich často veľmi dlhé rečitatívy majú život, ich da-capo árie imponujú silou a napätím, ich koloratúry, na ktorých Hasse – aj kvôli svojej manželke slávnej dive Faustine Bordini – nikdy nešetril, zvodne iskria.

Read more
Press 33 – Piramo e Tisbe – Der Neue Merker november 13, 2016 Maria Taytakova

Der Neue Merker | 09. 07. 2016 | Udo Pacolt

ALTENBURG/ Stift: Piramo e Tisbe von Johann Adolf Hasse

“Hasseho opera bola hudobným pôžitkom z umenia, aj kvôli malému súboru spevákov a orchestru, ktorí podali vynikajúci výkon…...

Der Neue Merker | 09. 07. 2016 | Udo Pacolt

ALTENBURG/ Stift: Piramo e Tisbe von Johann Adolf Hasse

“Hasseho opera bola hudobným pôžitkom z umenia, aj kvôli malému súboru spevákov a orchestru, ktorí podali vynikajúci výkon… slovenská sopranistka Mária Taytakova ako Piramo vystupovala v ženskom kostýme, ako bolo zvykom v čase baroka. Zažiarila všestranným výrazom svojho sopránu. Tri duetá boli zaspievané s nádhernou hlasovou harmóniou… Nadšené publikum odmenilo všetkých účinkujúcich za ich pôsobivé predstavenie búrlivým a nekonečným potleskom vrátane viacerých pokrikov  „Brava“ pre obe sopranistky.“

Read more
Press 32 – Piramo e Tisbe – Kurier november 13, 2016 Maria Taytakova

Kurier | 27. 06. 2016 | Barbara Pálffy

TEATRO BAROCCO Liebestragödie im Altenburger Schauderwald: „Piramo e Tisbe“ 

„Elegantne vedený hlas Marie Taytakovej – úloha Pirama je v originálnej verzii obsadená tiež sopránom –...

Kurier | 27. 06. 2016 | Barbara Pálffy

TEATRO BAROCCO Liebestragödie im Altenburger Schauderwald: „Piramo e Tisbe“ 

„Elegantne vedený hlas Marie Taytakovej – úloha Pirama je v originálnej verzii obsadená tiež sopránom – znie striebristejšie, čo dodáva správne dávkovanú harmóniu duetám. Obe dámy vyzerajú v luxusných kostýmoch nádherne a dávajú tradičným gestám a choreografickým sekvenciám život a dušu.“

Read more
Press 31 – Piramo e Tisbe – Die Presse november 13, 2016 Maria Taytakova

Die Presse | 27. 06. 2016 | Walter Weidringer

Eine Barockoper auf Punkt und Komma. Das TEATRO BAROCCO im Stift Altenburg bringt Hasses „Piramo e Tisbe“ in historischem Gewand

„Dnes je dielo poňaté viac hudobne – najmä, ak ho...

Die Presse | 27. 06. 2016 | Walter Weidringer

Eine Barockoper auf Punkt und Komma. Das TEATRO BAROCCO im Stift Altenburg bringt Hasses „Piramo e Tisbe“ in historischem Gewand

„Dnes je dielo poňaté viac hudobne – najmä, ak ho stvárňujú expresívne hlasy… Maria Taytakova naplnila postavu Pirama, tiež skomponovanú pre soprán, lyrickým nábojom”.

Read more
Press 30 – Piramo e Tisbe – Premiere november 13, 2016 Maria Taytakova

Kronen Zeitung | 25. 06. 2016

Stift Altenburg: Heute Premiere von Hasses „Piramo“ in Berd R. Bienerts Regie

Kronen Zeitung | 25. 06. 2016

Stift Altenburg: Heute Premiere von Hasses „Piramo“ in Berd R. Bienerts Regie

Press 29 – Alcina – ŠDK máj 22, 2016 Maria Taytakova

Operaplus.cz | 28. 02. 2016 | Pavel Unger

Obrovský kontrast v rytmech, tempech a emocích. Marek Štryncl v košické opeře. Operný barok po prvýkrát v Košiciach. V zajatí Alcininej čarovnej (m)noci.

„Veľmi vtipne...

Operaplus.cz | 28. 02. 2016 | Pavel Unger

Obrovský kontrast v rytmech, tempech a emocích. Marek Štryncl v košické opeře. Operný barok po prvýkrát v Košiciach. V zajatí Alcininej čarovnej (m)noci.

„Veľmi vtipne a osviežujúco je poňatá postavička Oberta, na začiatku druhej časti (trojdejstvová opera je predelená jednou pauzou po dlhšej prvej polovici) hľadajúca v diváckych radoch vlastného otca…Postavu Oberta okrúhlym komorným tónom s bezchybnými ozdobami vytvorila sopranistka Maria Taytakova“.

http://operaplus.cz

 

Read more
PRESS 28 – Operngala Kirchstetten 2015 – Hintermayer musik október 6, 2015 Maria Taytakova

Hintermayer Music | 28.9.2015 | Alexandra Zumoberhaus

Benefiz-Konzert „Glanzstücke der Kirchstettner Oper“ mit einem Weltklasseglanzstück oder „It’s a women’s world“ in Kirchstetten

 

MARIA TAYTAKOVA, oceňovaná Gilda a Adina z operných...

Hintermayer Music | 28.9.2015 | Alexandra Zumoberhaus

Benefiz-Konzert „Glanzstücke der Kirchstettner Oper“ mit einem Weltklasseglanzstück oder „It’s a women’s world“ in Kirchstetten

 

MARIA TAYTAKOVA, oceňovaná Gilda a Adina z operných produkcií festivalu v Schloss Kirchstettene. Traviata. Veľká scéna Violetty a ária z 1. dejstva. Prirodzene, dnes hrá aj vzhľad dôležitú úlohu a krásna speváčka s umeleckým účesom a lichotivými šatami bola opäť pastvou pre oči. No Maria Taytakova by mohla takto spievať Violettu hoci aj vo vreci od zemiakov! Opäť znel každý jeden tón, vnútorne, horúčkovito, so šumivými koloratúrami, dobre posadenou strednou polohu, zrozumiteľným textom a krištáľovo čistými výškami. Sopranistka má hlas krásny ako sen s mnohými farbami, koloratúrnymi schopnosťami, spinto kvalitami – Violetta (úloha, ktorá si vyžaduje dva, ak nie až tri hlasy) by bola v jej podaní vzrušujúca a žiaduca…Jej Gilda v kvartete bola dokonalá a krásna!…Kvetinový duet z Lakmé s ELSOU GIANNOULIDOU a MARIOU TAYTAKOVOU…Tento duet bol vrcholom všetkých skvostov koncertu v Kirchstettene… To čo predviedli obe speváčky si zaslúži najvyšší počet hviezdičiek. Bolo to tak nekonečne hlasovo prepracované, dramaticky dojemné, pritom celkom jednoduché, naozaj na najvyššej úrovni. Každý spoločný nádych bol presný na zlomok sekundy a hlasy súzneli v harmónii, ktorá nemá páru.

 

https://www.facebook.com/notes/hintermayer-musik

Read more
PRESS 25 – Theater Fest – L’Elisir d’amore 2015 september 5, 2015 Maria Taytakova

TV ORF NÖ

Theater Fest – L’Elisir d’amore – Schloss Kirchstetten 2015

 

G. Donizetti – L’Elisir d’amore

Maria Taytakova as Adina

Klassik Festival Schloss Kirchstetten

Premiere (31.07.2015)

Hooman Khalatbari (Conductor), Csaba Némedi (Stage...

TV ORF NÖ

Theater Fest – L’Elisir d’amore – Schloss Kirchstetten 2015

 

G. Donizetti – L’Elisir d’amore

Maria Taytakova as Adina

Klassik Festival Schloss Kirchstetten

Premiere (31.07.2015)

Hooman Khalatbari (Conductor), Csaba Némedi (Stage director), Etelka Polgar (Stage director assistant), Simon Schuller (Correpetitor), Gianpiera Buehlmann (Costumes), Patricia Lehner (Masks), Eva Drnek (Production), Stephan Gartner (Intendant).

 

CAST: Maria Taytakova (Adina), Matthew Peña (Nemorino), Ulf Bunde (Dulcamara), Gunyong Na (Belcore), Lenka Pavlovič (Gianetta), Edith Soukup (Maria – speaking role), Wiener Kammerchor (Peasants).

Read more
PRESS 24 – L’Elisir d’amore – Schloss Kirchstetten 2015 – Schau Media september 5, 2015 Maria Taytakova

TV Shau Event-Navigator

L’Elisir d’amore – Schloss Kirchstetten 2015 – Schau

 

G. Donizetti – L’Elisir d’amore

Maria Taytakova as Adina

Klassik Festival Schloss Kirchstetten

Premiere (31.07.2015)

Hooman Khalatbari (Conductor), Csaba Némedi...

TV Shau Event-Navigator

L’Elisir d’amore – Schloss Kirchstetten 2015 – Schau

 

G. Donizetti – L’Elisir d’amore

Maria Taytakova as Adina

Klassik Festival Schloss Kirchstetten

Premiere (31.07.2015)

Hooman Khalatbari (Conductor), Csaba Némedi (Stage director), Etelka Polgar (Stage director assistant), Simon Schuller (Correpetitor), Gianpiera Buehlmann (Costumes), Patricia Lehner (Masks), Eva Drnek (Production), Stephan Gartner (Intendant).

 

CAST: Maria Taytakova (Adina), Matthew Peña (Nemorino), Ulf Bunde (Dulcamara), Gunyong Na (Belcore), Lenka Pavlovič (Gianetta), Edith Soukup (Maria – speaking role), Wiener Kammerchor (Peasants).

Read more
PRESS 23 – TV Reportage – Elisir d´amore 2015 – ORF2 september 5, 2015 Maria Taytakova

TV ORF 2

Der Liebestrank ORF TVthek

 

Donizetti – Der Liebestrank (L’Elisir d’amore)

Maria Taytakova as Adina

Klassik Festival Schloss Kirchstetten

Premiere (31.07.2015)

Hooman Khalatbari (Conductor), Csaba Némedi (Stage director), Etelka Polgar...

TV ORF 2

Der Liebestrank ORF TVthek

 

Donizetti – Der Liebestrank (L’Elisir d’amore)

Maria Taytakova as Adina

Klassik Festival Schloss Kirchstetten

Premiere (31.07.2015)

Hooman Khalatbari (Conductor), Csaba Némedi (Stage director), Etelka Polgar (Stage director assistant), Simon Schuller (Correpetitor), Gianpiera Buehlmann (Costumes), Patricia Lehner (Masks), Eva Drnek (Production), Stephan Gartner (Intendant).

 

CAST: Maria Taytakova (Adina), Matthew Peña (Nemorino), Ulf Bunde (Dulcamara), Gunyong Na (Belcore), Lenka Pavlovič (Gianetta), Edith Soukup (Maria – speaking role), Wiener Kammerchor (Peasants).

Read more
PRESS 22 – Elisir d´amore 2015 – Hintermayer Musik september 5, 2015 Maria Taytakova

Hintermayer Music | 2.8.2015 | Alexandra Zumoberhaus

 L’elisir d’amore – Klassikfestival Schloss Kirchstetten – Kirchstetten seziert und inszeniert die Liebe

 

V obsadení s Mariou Taytakovou sme si včera večer vypočuli veľkolepú Adinu....

Hintermayer Music | 2.8.2015 | Alexandra Zumoberhaus

 L’elisir d’amore – Klassikfestival Schloss Kirchstetten – Kirchstetten seziert und inszeniert die Liebe

 

V obsadení s Mariou Taytakovou sme si včera večer vypočuli veľkolepú Adinu. Často ma nahnevalo, keď sa úloha Adiny obsadila subretnými, príliš „ľahkými“ hlasmi. No Taytakova disponuje nádherným pohyblivým sopránom so zvučnou strednou polohou, krásnym legátom, perlivými koloratúrami a takým teplým medovo sladkým hlasom, že som bola úplne nadšená. Okrem toho presvedčivo hrá a krásne vyzerá…

 

https://www.facebook.com/notes/927689357311830/?pnref=story

Read more
PRESS 21 – Ein „Liebestrank“ mit Weinviertler Lokalkolorit september 5, 2015 Maria Taytakova

Kurier 3 August 2015

Ein „Liebestrank“ mit Weinviertler Lokalkolorit

 

Maria Taytakova spieva a hrá bezchybne.

 

http://www.pressreader.com/austria/kurier…

 

Kurier 3 August 2015

Ein „Liebestrank“ mit Weinviertler Lokalkolorit

 

Maria Taytakova spieva a hrá bezchybne.

 

http://www.pressreader.com/austria/kurier…

 

PRESS 20 – Muskotályünnep – Donizetti: L’elisir d’amore – zsoly-1 september 4, 2015 Maria Taytakova

Café Momus 20.8.2015, – zsoly-

Muskotályünnep – Donizetti: L’elisir d’amore (1)

 

Vďaka vynikajúcemu hereckému stvárneniu Adiny Mariou Taytakovou sme sa stali svedkami vierohodnej metamorfózy hlavnej hrdinky. Popri tom slovenská...

Café Momus 20.8.2015, – zsoly-

Muskotályünnep – Donizetti: L’elisir d’amore (1)

 

Vďaka vynikajúcemu hereckému stvárneniu Adiny Mariou Taytakovou sme sa stali svedkami vierohodnej metamorfózy hlavnej hrdinky. Popri tom slovenská speváčka je aj hlasovo možnou najideálnejšou Adinou. Má plný farbistý lyrický soprán so spoľahlivými koloratúrnymi danosťami. Pravidelný návštevník koncertov na prvé počutie môže nadobudnúť dojem, že takýchto typov hlasov je v operných divadlách veľa. No speváčku, ktorá ten hlas ozvučí takou technikou a muzikalitou ako Maria Taytakova, možno stretnúť len veľmi zriedkakedy.

 

http://www.momus.hu/article.php?artid=6886

Read more
PRESS 19 – Muskotályünnep – Donizetti: L’elisir d’amore – zéta-2 september 4, 2015 Maria Taytakova

Café Momus 20.8.2015, – zéta-

Muskotályünnep – Donizetti: L’elisir d’amore (2)

 

Mária Taytakova (Adina) svojim veľkolepým výkonom sprostredkovala osobnú premenu, ktorou Adina prechádza, keď sa zamiluje do Nemorina a odhodí...

Café Momus 20.8.2015, – zéta-

Muskotályünnep – Donizetti: L’elisir d’amore (2)

 

Mária Taytakova (Adina) svojim veľkolepým výkonom sprostredkovala osobnú premenu, ktorou Adina prechádza, keď sa zamiluje do Nemorina a odhodí svoju masku. Z neprístupnej podnikateľky sa stane príťažlivá mladá žena. Popri neprehliadnuteľnému hereckému talentu hlasová stabilita Marie Taytakovej bola jedným z najväčších prínosov celého predstavenia.

 

http://www.momus.hu/article.php?artid=6886

 

 

Read more
PRESS 18 – Schloss Kirchstetten: Gaetano Donizetti L’ELISIR D’AMORE september 4, 2015 Maria Taytakova

Der Neue Merker 1.8.2015

Schloss Kirchstetten: Gaetano Donizetti L’ELISIR D’AMORE

 

Adina, Maria Taytakova, očarujúca Slovenka s krištáľovo čistým hlasom.

 

http://www.der-neue-merker.eu/schloss-kirchstetten…

Der Neue Merker 1.8.2015

Schloss Kirchstetten: Gaetano Donizetti L’ELISIR D’AMORE

 

Adina, Maria Taytakova, očarujúca Slovenka s krištáľovo čistým hlasom.

 

http://www.der-neue-merker.eu/schloss-kirchstetten…

PRESS 17-Witzig gespielter „Liebestrank“ september 3, 2015 Maria Taytakova

NÖN Woche 32/2015

Witzig gespielter „Liebestrank“

NÖN Woche 32/2015

Witzig gespielter „Liebestrank“

PRESS 26 – Opern blog – Adina september 7, 2015 Maria Taytakova

 

Opern-blog, Klassik Festival Schloss Kirchstetten 29.7.2015

Maria Taytakova – Adina, reiche junge Pächterin

 

https://schlosskirchstetten.wordpress.com/

 

Opern-blog, Klassik Festival Schloss Kirchstetten 29.7.2015

Maria Taytakova – Adina, reiche junge Pächterin

 

https://schlosskirchstetten.wordpress.com/

PRESS 27 – Liebestrank – Audition september 7, 2015 Maria Taytakova

Elite on Tour 78/2015

Ein Liebestrank wird gebraut…

Elite on Tour 78/2015

Ein Liebestrank wird gebraut…

PRESS 13 – Schloss Kirchstetten – Rigoletto 3.8.2013 august 22, 2013 Maria Taytakova

Der Neue Merker 3.8.2013

Schloss Kirchstetten: Giuseppe Verdi RIGOLETTO Premiere

 

Maria Taytakova je na javisku pekná a útla Gilda, zjavne slepá až pokým jej Rigolettova pomsta “neotvorí” oči. Aj v poslednej zákrute dolného...

Der Neue Merker 3.8.2013

Schloss Kirchstetten: Giuseppe Verdi RIGOLETTO Premiere

 

Maria Taytakova je na javisku pekná a útla Gilda, zjavne slepá až pokým jej Rigolettova pomsta “neotvorí” oči. Aj v poslednej zákrute dolného Rakúska sa od spevákov vyžadujú drobné ústupky voči súčasnému režisérskemu divadlu.  Napriek tomu Taytakova perfektne zvládla koloratúru aj dramatické kulminácie.

http://www.der-neue-merker.eu/schloss-kirchstetten-giuseppe-verdi-rigoletto-premiere-3-8-2013

Read more
PRESS 15 – Revelatív Rigoletto a kirchstetteni fesztiválon november 15, 2013 Maria Taytakova

Café Momus 28.9.2013

Revelatív Rigoletto a kirchstetteni fesztiválon

 

Gilda sa vďaka režisérovej koncepcii stala bez pochýb ústrednou postavou inscenácie, čo položilo nemalé bremeno na krehké plecia speváčky Marie Taytakovej. Na...

Café Momus 28.9.2013

Revelatív Rigoletto a kirchstetteni fesztiválon

 

Gilda sa vďaka režisérovej koncepcii stala bez pochýb ústrednou postavou inscenácie, čo položilo nemalé bremeno na krehké plecia speváčky Marie Taytakovej. Na rozdiel od zvyčajného bledého prototypu „ustráchaných a chudokrvných Gíld“ sme v jej interpretácii mali možnosť spoznať pravú hrdinku z mäsa a kostí. Milostný dvojspev prvého dejstva naplnila ohromujúco šťastnou vášňou a jej ária („Caro nome“) nás preniesla do – v tomto prípade autentickej – ríše snov, ktorá sa nakoniec stala pre ňu osudnou. Jej interpretácia, popri tom, že bola mimoriadne prepracovaná a hlboko precítená, bola aj bytostne dramatická, čo – hlavne v takej bezprostrednej blízkosti s obecenstvom – ešte viac vystupňovalo tragickosť pádu mladého dievčaťa, ktorý sa udial ešte pred „duetom pomsty“ s jej otcom.

http://www.momus.hu/article.php?artid=6607

Read more
PRESS 12 – Trauma,Tragodie, Tod – Rigoletto 2013 august 23, 2013 Maria Taytakova

NÖN Woche 32/2013

Rigoletto – Trauma, Tragödie, Tod

 

Groβe Tragödie auf kleiner Bühne

NÖN Woche 32/2013

Rigoletto – Trauma, Tragödie, Tod

 

Groβe Tragödie auf kleiner Bühne

PRESS 14 – Rigoletto a kastélyban august 28, 2013 Maria Taytakova

Papiruszportal.hu 26.8.2013

Rigoletto a kastélyban

 

Maria Taytakova je veľmi silná javisková osobnosť, dokázali sme rozoznať aj ten najmenší poryv emócií na jej tvári i v reči tela. Je osobou, ktorej prítomnosť na javisku vždy...

Papiruszportal.hu 26.8.2013

Rigoletto a kastélyban

 

Maria Taytakova je veľmi silná javisková osobnosť, dokázali sme rozoznať aj ten najmenší poryv emócií na jej tvári i v reči tela. Je osobou, ktorej prítomnosť na javisku vždy korešponduje s potrebami stvárňovanej úlohy v danej situácii.

http://www.papiruszportal.hu/site/?lang=1&f=3&p=9&n=14982

Read more
PRESS 16 – Rigoletto-ELITE tours november 15, 2013 Maria Taytakova

Elite on Tour 71/2013

„Rigoletto“ in Kirchstetten

Eine groβe Vorstellung in kleinem Format

 

A Gilda? Gilda je slepá, zaslepená láskou, zaslepená nebezpečenstvom. Zažíva svoju prvú lásku, tú lásku, ktorá ju dovedie k smrti. Čo...

Elite on Tour 71/2013

„Rigoletto“ in Kirchstetten

Eine groβe Vorstellung in kleinem Format

 

A Gilda? Gilda je slepá, zaslepená láskou, zaslepená nebezpečenstvom. Zažíva svoju prvú lásku, tú lásku, ktorá ju dovedie k smrti. Čo možno viac povedať, ak má človek zimomriavky aj v tropických teplotách, keď vidí ako Gilda (v grandióznej interpretácii Marie Taytakovej) umiera v náručí svojho otca. Sála vrie, no v tomto prípade nadšením a potleskom…

Read more
PRESS 11 – TV spot – Klassik Festival Schloss Kirchstetten 2013 august 23, 2013 Maria Taytakova

www.Wien4tel.tv

Klassik Festival Schloß Kirchstetten – Rigoletto 2013

 

Reportáž z generálky

 

http://www.wein4tel.tv/index.php?s=videos&id=121

www.Wien4tel.tv

Klassik Festival Schloß Kirchstetten – Rigoletto 2013

 

Reportáž z generálky

 

http://www.wein4tel.tv/index.php?s=videos&id=121

Press 10 – Operngala Seitenstetten 2013 február 20, 2013 Maria Taytakova

NÖN Woche 08/2013

Verdi-Gala der Extraklasse

 

Maria Taytakova znela neobyčajne krásne a veľkú áriu Violetty „E strano“ predviedla s množstvom nuáns.

NÖN Woche 08/2013

Verdi-Gala der Extraklasse

 

Maria Taytakova znela neobyčajne krásne a veľkú áriu Violetty „E strano“ predviedla s množstvom nuáns.

Press 9 – Mozart Requiem – Pieve di Soligo december 2, 2012 mizori

Veneto Uno 17.10.2012

Mozart Requiem, Duomo, Pieve di Soligo 2012

Veneto Uno 17.10.2012

Mozart Requiem, Duomo, Pieve di Soligo 2012

Press 8 – Noordhollands Dagblad október 16, 2012 mizori

Noordhollands Dagblad

Maria Tajtakova (Taytakova) …meno, ktoré si treba zapamätať!…stvárnila postavu Gildy z opery Rigoletto. No to čo spievala, bolo menej dôležité než to, ako to spievala. Živo, expresívne, dynamicky a s krásnymi...

Noordhollands Dagblad

Maria Tajtakova (Taytakova) …meno, ktoré si treba zapamätať!…stvárnila postavu Gildy z opery Rigoletto. No to čo spievala, bolo menej dôležité než to, ako to spievala. Živo, expresívne, dynamicky a s krásnymi koloratúrami. Vedela ako si získať pozornosť publika.

Read more
Press 7 – Nederlands Dagblad september 6, 2012 mizori

Nederlands Dagblad

Maria Tajtakova (Taytakova) excelovala v Gilde s perfektnou intonáciou. Mnohí v obecenstve mali zimomriavky počas jej spevu.

Nederlands Dagblad

Maria Tajtakova (Taytakova) excelovala v Gilde s perfektnou intonáciou. Mnohí v obecenstve mali zimomriavky počas jej spevu.

Press 6 – Reflexie o umení, Peter Szigety september 6, 2012 mizori

Reflexie o umení, Peter Szigety

Medzi mantinelmi určenými neprekonateľnými dramatickými výkonmi Marie Callas a hudobno-technickým perfekcionizmom Edity Grúberovej, razí svoji cestu na javisku Mária Tajtáková (Taytakova) pri...

Reflexie o umení, Peter Szigety

Medzi mantinelmi určenými neprekonateľnými dramatickými výkonmi Marie Callas a hudobno-technickým perfekcionizmom Edity Grúberovej, razí svoji cestu na javisku Mária Tajtáková (Taytakova) pri stvárnení hlavnej postavy Donizettiho opery Lucie di Lammermoor. Na báze svojho impozantného hlasového prejavu právom ambiciózna, subtílne krásna mladá slovenská sopranistka nechce nič viac, a nič menej, než jej slávne predchodkyne, ale chce to ináč…

Read more
Press 4 – Učiteľské noviny september 6, 2012 mizori

Učiteľské noviny

V hlavnej úlohe Sandriny (Mozart: Záhradníčka z lásky) sa predstavila Mária Tajtáková (Taytakova), ktorá predviedla plastické stvárnenie partu…herecky s vtipom a šarmom.

Učiteľské noviny

V hlavnej úlohe Sandriny (Mozart: Záhradníčka z lásky) sa predstavila Mária Tajtáková (Taytakova), ktorá predviedla plastické stvárnenie partu…herecky s vtipom a šarmom.

Press 3 – Karlovarský dnes september 6, 2012 mizori

Karlovarský dnes

Finalisti medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka 2001.

 

Karlovarský dnes

Finalisti medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka 2001.

 

Press 2 – The Slovak Spectator september 5, 2012 mizori

The Slovak Spectator

Ďalším vrcholným momentom podujatí týždňa bol koncert v Zrkadlovej sále starodávneho slovenského mesta Trnava, na ktorom slovenskí a ruskí umelci – Mária Tajtáková (Taytakova) soprán,… predviedli...

The Slovak Spectator

Ďalším vrcholným momentom podujatí týždňa bol koncert v Zrkadlovej sále starodávneho slovenského mesta Trnava, na ktorom slovenskí a ruskí umelci – Mária Tajtáková (Taytakova) soprán,… predviedli výnimočné predstavenie.

Read more
Press 1 – Hudobný život september 5, 2012 mizori

Hudobný život

Na úvod festivalu (Mozartov týždeň) zaznela Mozartova Missa brevis C dur (Spatzenmesse) KV 220…Sólisti – Mária Tajtáková (soprán)… podali výborný, profesionálny výkon a preplnenému kostolu pripravili naozaj pekný...

Hudobný život

Na úvod festivalu (Mozartov týždeň) zaznela Mozartova Missa brevis C dur (Spatzenmesse) KV 220…Sólisti – Mária Tajtáková (soprán)… podali výborný, profesionálny výkon a preplnenému kostolu pripravili naozaj pekný zážitok.

Read more