apríl 16, 2012 mizori
CD Impressions / Songs apríl 26, 2023 Maria Taytakova

IMPRESSIONS / Songs

MARIA TAYTAKOVA / soprano & LADISLAV FANZOWITZ / piano

 

Recording venue: State Philharmonic Hall in Košice, Slovakia

Recorded: July – August 2021

 

 

 

Sound engineer: Rostislav Pavlík

Photo: Ctibor Bachratý

Cover design: Peter Beňo

Notes and...

IMPRESSIONS / Songs

MARIA TAYTAKOVA / soprano & LADISLAV FANZOWITZ / piano

 

Recording venue: State Philharmonic Hall in Košice, Slovakia

Recorded: July – August 2021

 

 

 

Sound engineer: Rostislav Pavlík

Photo: Ctibor Bachratý

Cover design: Peter Beňo

Notes and translation: Peter Katina

Produced by Maria Taytakova & Ladislav Fanzowitz

Executive producer: Ján Sudzina

Recording label: Hevhetia ©, 2021 HV 0227-2-331, SOZA / BIEM

http://www.hevhetia.sk/

Read more
CD Impressions – Duparc apríl 26, 2023 Maria Taytakova

IMPRESSIONS / Songs – Lʼinvitation au voyage (1870)

Henri Duparc (1848 – 1933)

 

MARIA TAYTAKOVA / soprano & LADISLAV FANZOWITZ / piano

http://www.hevhetia.sk/

IMPRESSIONS / Songs – Lʼinvitation au voyage (1870)

Henri Duparc (1848 – 1933)

 

MARIA TAYTAKOVA / soprano & LADISLAV FANZOWITZ / piano

http://www.hevhetia.sk/

CD Impressions – Messiaen apríl 26, 2023 Maria Taytakova

IMPRESSIONS / Songs – Vocalise-étude (1935)

Olivier Messiaen (1908 – 1992)

 

MARIA TAYTAKOVA / soprano & LADISLAV FANZOWITZ / piano

http://www.hevhetia.sk/

IMPRESSIONS / Songs – Vocalise-étude (1935)

Olivier Messiaen (1908 – 1992)

 

MARIA TAYTAKOVA / soprano & LADISLAV FANZOWITZ / piano

http://www.hevhetia.sk/

CD 2 – CANTIONES SACRAE Vol. II september 1, 2012 mizori

CANTIONES SACRAE Vol. II

Duchovná pieseň bola od najstarších čias na Slovensku spojená s prvkami ľudovosti a dnes tvorí najvýznamnejšiu oblasť hudobnej tvorby chrámového typu na našom území. Svojou šírkou, rozmanitosťou a vývojovými zmenami je súčasne...

CANTIONES SACRAE Vol. II

Duchovná pieseň bola od najstarších čias na Slovensku spojená s prvkami ľudovosti a dnes tvorí najvýznamnejšiu oblasť hudobnej tvorby chrámového typu na našom území. Svojou šírkou, rozmanitosťou a vývojovými zmenami je súčasne aj málo prebádaným žánrom. Mnohé jej podoby zanikli v 19. storočí, alebo sa pretavili do ťažko rozpoznateľných spevov, sprevádzajúcich bohoslužobné obrady. Mnohoraké podoby duchovnej piesne sa na Slovensku zachovali v početných kancionáloch a zbierkach najmä zo 17. storočia. Vidíme v nich reformačné, chorálové, hymnické, responzoriálne, ale i omnoho staršie relikty vzácnych melódií, porovnateľné so stredovekými skvostami západnej kultúry. Zistíme, že duchovná pieseň je stavebne i hudobne mimoriadne pestrým a premenlivým hudobným útvarom. V jej podobách sa prejavilo mnoho historických zvláštností, ktoré naznačujú vplyv vyspelých kompozičných lokalít Talianska, Francúzska, Flámska i Nemecka. Neprekvapuje teda, ak v nich objavujeme skryté imitačné postupy, frankoflámske polyfónne inovácie, atribúty musica ficta, chorálové pozostatky, či neskororenesančné tanečné špecifiká.

Všetky rekonštruované duchovné piesne ne tejto nahrávke sú typickou ukážkou rozmanitosti tohto žánru v období adventu a Vianoc. Celkom prirodzene oscilujú medzi ľudovým a umelým polyfónnym charakterom. Naším úsilím bolo priblížiť sa maximálne k autentickej podobe jednotlivých piesňových útvarov, ktorých pôvabný hybridný charakter poskytuje viacero možností realizácie. Použili sme vokálny ainštrumentálny rámec, aký zodpovedá reálnym podmienkam doby, v ktorej táto hudba znela. Rozhodli sme sa pritom umocniť v nich to, čo bolo jedinečné a krásne. V niektorých sme použili neskoršie datované texty, pretože mnohé vianočné piesne a koledy žijú dodnes ako prirodzená súčasť našej aktuálnej hudobnej skúsenosti. Z piesní dýcha na nás vianočná atmosféra dávnej radosti, ktorá žiari stále rovnakou intenzitou – oslava narodenia Spasiteľa, vyjadrená vrúcnosťou hudby a slova našich predkov.
Projekt realizoval a text napísal Egon Krák.

Chorus Angelorum Ensemble

Chorus Angelorum Ensemble vznikol z iniciatívy viacerých mladých hudobníkov pod vedením Egona Kráka. Pôvodným cieľom súboru je – popri interpretácii hudby 15., 16. a 17. storočia – vzkriesiť hudbu dávnych čias, ktorá sa zachovala na Slovensku do autentickej podoby. Takto a zrodil projekt duchovných piesní z územia Slovenska – Cantiones sacrae, ktorého prvý cyklus nahrávok vyšiel v roku 1996. Chorus Angelorum Ensemble je združením spevákov a hráčov na kópiách historických nástrojov s prirodzeným zmyslom pre interpretáciu špecifických druhov hudby dávnych storočí. Je súborom s medzinárodným zastúpením a združuje popredných umelcov zo Slovenska, Čiech, Nemecka a Ruska.

CHORUS ANGELORUM ENSEMBLE

Mária Tajtáková
soprán1,2 / soprano1,2

Slávka Horváthova
alt / contralto

Peter Luknár
tenor / tenore

Peter Koma
barytón / baritone

Stanislav Beňačka
bas / bass

na nástrojoch / on instruments

Juraj Korec
priečna flauta / traverse flute, zobcová flauta / treble
recorder, kamzíčie rohy / goat-horns, kornamúzy / cornemuses,
šalmaj / shawm

Radek Vašina
cink / cornet

Steffen Schwartz
altový a tenorový renesančný trombón / renaissance trombone
(alto, tenore)

Viliam Solčány
tenorová kornamúza1 / cornemuse tenore1

Alexander Stepanov
tenorová kornamúza2 / cornemuse tenore2

Marek Spústa
basová kornamúza / cornemuse basso, basová zobcová flauta / bass recorder

Miloš Valent
viola da braccio

Peter Krivda
viola da gamba

Rudolf Měřinský
renesančná lutna 10 zborová / renaissance lute, teorba 16 zborová
(theorbe, barokové gajdy / baroque bagpipes, rolničky / jingle bells

Egon Krák
dirigent / conductor

Hudobné ukážky

Vitaj ó Ježišku narodený - 1:53

(Msc. Matica slovenská manuscripts, XVIII. cent.?)
soprano solo, recorders, viola da braccio, viola da gamba, lute (No. 19)

Ajhľa Panna / Ej Panenka z mileneho synka - 2:49

(Cithara Sanctorum 1636 – 25, Cantus Catholici 1651, 1655 –26
soprano sólo, contralto, traverse flute, bass recorder, viola da braccio, viola da gamba, theorbe (No. 10)

Psalli te / Pejme mu - 1:33

(Závorkov 1602, Hlohovský 1622, Cantus Catholici 1651, 1655 – 50)
soprano solo, choir, traverse flute, bass recorder, viola da braccio, viola da gamba, theorbe (No. 12)

Nastal nám den veselý / Nobis est natus hodie - 1:49

(Songbook from Ľubica, XVII. cent.)
soprano1,2, tenore, bass, cornet, shawm, trombone, cornemuses tenore1, viola da gamba (No. 14)

Vesel se lidské stvorení - 1:24

(Tabulatura Vietoris 160)
cornet, shawm, trombone, cornemuses tenore1, basso, lute (No. 13)

Read more
CD 1 – CANTIONES SACRAE Vol. I september 1, 2012 mizori

CANTIONES SACRAE Vol. I

Duchovné piesne vznikli spojením hudby a textu s náboženským obsahom. V minulosti sa duchovné piesne hrali a spievali počas celého cirkevného roka. Boli veľmi obľúbené, rýchlo sa šírili, a niektoré z nich takmer zľudoveli. V priebehu...

CANTIONES SACRAE Vol. I

Duchovné piesne vznikli spojením hudby a textu s náboženským obsahom. V minulosti sa duchovné piesne hrali a spievali počas celého cirkevného roka. Boli veľmi obľúbené, rýchlo sa šírili, a niektoré z nich takmer zľudoveli. V priebehu storočí sa menili a nadobúdali rozmanitú podobu, svedčiacu o jednotlivých vývojových štádiách. Piesne z obdobia adventu, Vianoc, pôstu, Veľkej noci, Nanebovstúpenia, Turíc i sviatku Božieho tela sa vyznačujú odlišným charakterom. V súlade s liturgiou majú vážny, oslavný či radostný tón, ba niektoré z nich dokonca tanečný charakter. Ich svojrázna výrazová krása je svedectvom veľkého duchovného bohatstva našich predkov. Vyžarujú vznešenú pokoru, úprimný žiaľ alebo radosť, životnú múdrosť a pevnú vieru v Božiu prítomnosť. Z hudobného hľadiska sú mnohé z nich skutočným skvostom. Do štruktúry duchovnej piesne prenikli črty svetskej i náboženskej kultúry. Väčšina je vybudovaná na chorálovom základe, ostatné majú antifonálny, žalmový alebo hymnický charakter.

Stovky piesní sa zachovali iba vo fragmentárnej podobe jednohlasnej melódie – teda ako nápev s textom, i to zväčša nekompletným. V takejto podobe sú uvedené vo viacerých zbierkach a kancionáloch, napr. Cithara Sanctorum (1636) a Cantus Catholici (1651). Autori sú zväčša neznámi, ale pri niektorých piesňach, ktoré nevznikli na území Slovenska, poznáme aspoň pôvodné pramene. Osobitné miesto medzi duchovnými piesňami patri žalmom Jána Silvána, ktoré sa v zrekonštruovanej podobe zjavujú po prvý raz. Sú pozoruhodné melodickou a harmonickou stavbou, i obsahom textov. Ich morálny a ideový rámec je živým odkazom humanizmu a renesancie na Slovensku. Pochádzajú zo zbierky Písně nové na sedm žalmů kajících a jiné žalmy, ktorá vyšla po prvýkrát v Prahe v roku 1571.

Stredoveké, renesančné a barokové duchovné piesne sú jedinečným dôkazom o nevšednej tvorivosti slovenského národa. Reprezentujú kultúru hudobnej a náboženskej tradície, ktorá sa prejavovala i mimo chrámovej liturgickej praxe v speve a hre na rôznych nástrojoch, a preto je stále živá. Hoci duchovné piesne oslavujú predovšetkým Boha, cnosti a vieru, nie sú len typickými predstaviteľmi chrámovej hudby. Svojou umeleckou hodnotou, ktorá tvorí s náboženskou hodnotou neoddeliteľný celok, sa radia medzi klenoty celého hudobného dedičstva a patria k najvýznamnejším prejavom hudobnej kultúry na území Slovenska.

Projekt realizoval a text napísal Egon Krák.

Chorus Angelorum Ensemble

Chorus Angelorum Ensemble vznikol z iniciatívy viacerých mladých hudobníkov pod vedením Egona Kráka. Pôvodným cieľom súboru je – popri interpretácii hudby 15., 16. a 17. storočia – vzkriesiť hudbu dávnych čias, ktorá sa zachovala na Slovensku do autentickej podoby. Takto a zrodil projekt duchovných piesní z územia Slovenska – Cantiones sacrae, ktorého prvý cyklus nahrávok vyšiel v roku 1996. Chorus Angelorum Ensemble je združením spevákov a hráčov na kópiách historických nástrojov s prirodzeným zmyslom pre interpretáciu špecifických druhov hudby dávnych storočí. Je súborom s medzinárodným zastúpením a združuje popredných umelcov zo Slovenska, Čiech, Nemecka a Ruska.

CHORUS ANGELORUM ENSEMBLE

Mária Tajtáková
soprano / soprán
Ivana Mináriková
mezzosoprano / mezzosoprán
Peter Luknár
tenore 1 / tenor
Viliam Solčány
tenore 2 / tenor
Peter Koma
baritone / barytón

on instruments / na nástrojoch

Juraj Korec
traverse flute / priečna flauta, recorder (treble, basso) / zobcová flauta,
basset flute / basetová flauta, goat-horn / kamzičí roh, cornemuses (soprano, alto,
tenore, basso) / komamúzy, shawm / šalmaj, wind-cup-shawm / rauschpfeiffe
Radek Vašina
cornet / cink
Viliam Solčány
cornemuse (tenore) / kornamúza
Marek Spústa
cornemuse (basso) / kornamúza, recorder (basso) / zobcová flauta
Miloš Valent
violin / husle, viola da braccio
Milan Rusko
hurdy-gurdy / organistrum
Rudolf Měřinský
renaissance lute / renesančná lutna 10 zborová, theorbe / teorba 16 zborová

Egon Krák
conductor/dirigent

Hudobné ukážky

HYMNUS. SALUTATIS HUMANAE SATOR - 1:17

Ježíši mé vykoupení (XVII.cent.?)
(Cantus Catholici 1651 –118, Regina coeli antiphone)
soprano sólo, mezzosoprano sólo, recorder, viola da braccio, bass recorder, theorbe (No. 18)

JÁN SILVÁN (1493-1573):
Pane Bože ne v prchlivosti tvé (1) - 2:15

(Písně nové na sedm žalmů kajících a jiné žalmy, 1571)
soprano sólo, tenore solo 1, goat-horn, viola da braccio, bass recorder, lute (No. 3)

Surrexit Christus hodie - 3:22

Den vzkříšení (XVI.cent.)
(Cithara Sanctorum 1636 – 45, Cantus Catholici 1651 – 98, Rozenplut 1601, Tabulatura Vietoris)
soprano sólo, tenore sólo 1, choir, cornet, shawm, rauschpfeiffe,
viola da braccio, cornemuses, lute (No. 11)

Když prišla smrti hodina Ježíše Božího Syna - 0:57

(XVII. cent.)
(Cithara Sanctorum 1636 – 35)
traverse flute, bass recorder, viola da braccio, lute (No. 9)

Read more